wageningen university logo

Wageningen UR doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

Wageningen UR

Alleen al in Nederland worden jaarlijks ongeveer 2,5 miljard drankenkartons voor vloeibare voedingsmiddelen op de markt gebracht. Denk aan melkpakken, pakken vruchtensap en pakken yoghurtdrank. Wageningen UR (University & Research centre) deed in 2013 uitgebreid onderzoek naar het recyclen van drankenkartons. The LCA Centre werd ingeschakeld om via een aanvullende lab-analyse de volledigheid van dit onderzoek te kunnen garanderen.

LCA-studie naar toxische gegevens

In het rapport dat volgde, gaf Wageningen UR een technische beschrijving van vier inzamelings- en hergebruikketens voor drankenkartons in Nederland. Zij analyseerden onder andere het rendement en de kwaliteit van de gerecyclede vezels. Maar ondanks grondig onderzoek bleek Wageningen UR niet volledig zeker van de toxische gegevens die uit hun LCA-studie naar voren kwamen.

Twijfels wegnemen door lab-analyse

Wageningen UR schakelde vervolgens de expertise van The LCA Centre in. In ons laboratorium onderzochten en verifieerden wij de door hen gevonden data over de toxische uitstoot tijdens het verbranden van polypropyleen. Ons onderzoek bevestigde de conclusies en nam bij Wageningen UR de twijfels over hun onderzoeksresultaten weg.

De case in het kort

  • Voor wie: Wageningen UR (University & Research centre).
  • Wat: lab-analyse.
  • Waarom: ter ondersteuning van hun onderzoek naar het recyclen van drankenkartons.
  • Waar: in het onderzoekslab van The LCA Centre.
  • Wanneer: november 2013.