skip to Main Content
Besparen Op Verpakkingen

Besparen op verpakkingen

Een lagere milieu-impact betekent vaak ook lagere kosten. Immers, als er minder materiaal, energie en water nodig is voor de productie van een verpakking, vallen de kosten meestal ook lager uit. Onze eco-innovatietrajecten gaan daarom niet alleen over reductie van de milieubelasting: ze richten zich ook op verlaging van de kosten.
Lees meer
Wetgeving En Verpakking

Wetgeving en verpakking

De wetgeving rondom verpakkingen wordt steeds complexer en ondoorzichtiger. Zo worden er voortdurend strengere eisen aan productverpakkingen gesteld en veranderen de regels nogal eens. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij kunnen u helpen.
Lees meer
Hoe Meet Je Duurzaamheid

Hoe meet je duurzaamheid

LCA, oftewel Life Cycle Assessment, is een meetinstrument dat het mogelijk maakt om de milieu-impact van een product te kwantificeren. Deze wetenschappelijke methode zorgt ervoor dat u ook over meetbare en verifieerbare informatie kunt beschikken als het gaat om de milieubelasting van uw verpakking.
Lees meer
Eco-innovatie

Eco-innovatie

Eco-innovatie is technologische en economische groei die tegelijkertijd vernieuwend is op duurzaamheidsgebied. Praat je over de eco-innovatie van producten, diensten en processen, dan heb je het dus over een technologische en/of economische vooruitgang.
Lees meer
Duurzame Verpakkingen

Duurzame verpakkingen

Verpakkingen hebben een belangrijke functie is ons leven. Zo moet een verpakking zijn inhoud beschermen, voedsel bewaren en vers houden, het gebruik van producten gemakkelijk maken, een product de juiste uitstraling geven en de gebruiker van informatie voorzien. Zonder verpakking…

Lees meer
Duurzaam Is Niet Duur

Duurzaam is niet duur

Veel mensen geloven dat duurzame oplossingen vanzelfsprekend ook duur zijn. Ons is immers jarenlang verteld dat duurzame producten en materialen minder efficiënt zijn te produceren en daardoor meer geld kosten. Maar niets is minder waar!
Lees meer
Biobased?

Biobased?

Er is tegenwoordig veel aandacht voor biobased materialen (materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst). Op zich is dit positief. Minder positief is de vanzelfsprekendheid waarmee wordt aangenomen dat biobased materialen per definitie duurzaam zijn. Die aanname is namelijk niet juist.
Lees meer
Circulaire Economie En Verpakkingen

Circulaire economie en verpakkingen

Een circulaire economie oftewel kringloopeconomie stimuleert efficiënt gebruik en hergebruik van de beschikbare grondstoffen en materialen, zodat er zo min mogelijk verloren gaat. Dit geldt voor zowel de technische als de biologische cirkel. Welke invloed heeft het streven naar een milieuneutrale kringloop op verpakkingen?
Lees meer
Back To Top