skip to Main Content
Biobased?

Biobased?

Er is tegenwoordig veel aandacht voor biobased materialen (materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst). Op zich is dit positief. Minder positief is de vanzelfsprekendheid waarmee wordt aangenomen dat biobased materialen per definitie duurzaam zijn. Die aanname is namelijk niet juist. De praktijk ligt genuanceerder en laat zien dat alleen onderzoek écht uitsluitsel geeft.

Is papier nu wel of niet milieuvriendelijk?

Claimen dat een product duurzaam is, kan pas als je de hele levenscyclus in ogenschouw hebt genomen. Zo heeft papier op het eerste oog een milieuvriendelijk imago, zeker als het afkomstig is van een duurzaam beheerd bos. Maar andere stappen in het productieproces, zoals de uitstoot van broeikasgassen of chloorgebruik bij het bleken, kunnen iets heel anders vertellen over de duurzaamheid. En ook de verhouding tot de functie is belangrijk. Als je van een milieuvriendelijk materiaal vier maal meer nodig hebt voor dezelfde functie, is een ander materiaal wellicht interessanter.

Biobased of fossiele grondstoffen?

In 1972 voorspelde de Club van Rome in een rapport dat onze energiebronnen spoedig uitgeput zouden raken. Niet-hernieuwbare bronnen zoals delfstoffen en fossiele brandstoffen zagen zij als een groter probleem dan bronnen die weer aangevuld kunnen worden, zoals bossen, grond en water. Maar nu blijkt overmatig gebruik van die laatste groep de wereld in een grotere milieucrisis te brengen, terwijl onze fossiele bronnen nog lang niet op zijn. Uiteraard is het wel zaak om zo zuinig en efficiënt mogelijk met deze bronnen om te gaan.

Maak alleen onderbouwde claims

Kiest u voor papier of plastic, karton of kunststof, PET of glas? Gaat u voor biobased materialen of voor fossiele grondstoffen? Als u zeker wilt weten dat u de juiste keuze heeft gemaakt, is onderzoek het enige antwoord. The LCA Centre kan u hierbij helpen.

Back To Top