skip to Main Content
Circulaire Economie En Verpakkingen

Circulaire economie en verpakkingen

Een circulaire economie oftewel kringloopeconomie stimuleert efficiënt gebruik en hergebruik van de beschikbare grondstoffen en materialen, zodat er zo min mogelijk verloren gaat. Dit geldt voor zowel de technische als de biologische cirkel. Welke invloed heeft het streven naar een milieuneutrale kringloop op verpakkingen?

Het gaat niet alleen om recycling

De biologische cirkel heeft tot doel om reststoffen na gebruik veilig te laten terugvloeien in de natuur. In de technische cirkel wordt het opnieuw gebruiken van producten en materialen aangemoedigd. In beide kringlopen gaat het echter niet alleen om recycling van de producten; als er zo min mogelijk verloren mag gaan, is de hele levenscyclus van belang.

De hele levenscyclus is van invloed

Voor verpakkingen betekent dit dat de beschermende functie voor het verpakte product soms zwaarder weegt dan de daadwerkelijke milieubelasting van de verpakking zelf. Zo is het veel beter voor het milieu om een biefstukje in niet-recyclebare meerlaagse folie te verpakken waarin het 21 dagen houdbaar blijft, dan te kiezen voor een recyclebare verpakking die weer circulair kan worden ingezet, maar waarin het vlees slechts zeven dagen kan worden bewaard. Ons LCA-onderzoek geeft hier uitsluitsel over.

Back To Top