skip to Main Content
Duurzaam Is Niet Duur

Duurzaam is niet duur

Veel mensen geloven dat duurzame oplossingen vanzelfsprekend ook duur zijn. Ons is immers jarenlang verteld dat duurzame producten en materialen minder efficiënt zijn te produceren en daardoor meer geld kosten. Maar niets is minder waar!

Lagere milieu-impact = lagere kosten

Hoe lager een product scoort bij een Life Cycle Assessment (LCA), hoe lager de milieubelasting van het product. In de praktijk betekent dit meestal dat voor de productie van een laag scorende verpakking minder materiaal, energie en water nodig is en dat er minder afval wordt gecreëerd.

Duurzaam is vaak kostenbesparend

Het is dus helemaal niet logisch om te stellen dat een verlaging van de milieubelasting resulteert in hogere kosten. Integendeel; vaak blijken duurzame oplossingen juist een kostenbesparing op te leveren. Wie de planeet wil redden, stopt daarom met twijfelen en kiest voor eco-innoveren.

Back To Top