skip to Main Content
Hoe Meet Je Duurzaamheid

Hoe meet je duurzaamheid

Meetmethodes en meetinstrumenten zijn dé manier om iets over verpakkingen aan de weet te komen. Zo bepaal je met behulp van een weegschaal heel gemakkelijk het gewicht. Als we willen weten of verpakkingen voedselveilig zijn, sturen we ze voor een analyse naar een extern lab.

Duurzaamheid bepalen op gevoel?

Maar komt het aan op de milieubelasting, dan blijken we ons oordeel meestal te vormen op basis van een onderbuikgevoel. Dit is niet nodig; de milieubelasting van een verpakking is net als veel andere zaken namelijk gewoon te meten. De meetresultaten kunnen vervolgens een heel ander beeld geven dan wat uw gevoel eerst aangaf.

Meten is weten

LCA, oftewel Life Cycle Assessment, is een meetinstrument dat het mogelijk maakt om de milieu-impact van een product te kwantificeren. Deze wetenschappelijke methode zorgt ervoor dat u ook over meetbare en verifieerbare informatie kunt beschikken als het gaat om de milieubelasting van uw verpakking. Stop met raden, start met meten!

Back To Top