skip to Main Content

LCA staat voor Life Cycle Assessment en wordt soms ook wel Life Cycle Analysis of levenscyclusanalyse genoemd. Het is een wetenschappelijke methode die meet wat de milieu-impact van een product is in alle fases van de levenscyclus van het product.

LCA voor verpakkingen en disposables

The LCA Centre is gespecialiseerd in LCA-onderzoek naar de milieu-impact van verpakkingen en disposables. In ons eigen onderzoekslab onderzoeken wij met speciale rekenmodellen de hele levenscyclus van een verpakking. Die cyclus begint bij het winnen van de grondstoffen en loopt via de productie, de distributie en het gebruik tot aan de afvalfase.

Negentien impactfactoren

Iedere fase van de levenscyclus van een verpakking heeft gevolgen voor het milieu. De uitkomst van onze berekeningen presenteren we aan de hand van negentien verschillende milieu-impactfactoren zoals energieverbruik, waterverbruik, verzuring, overbemesting, smog, straling en allerlei andere soorten van vervuiling en emissies die in het milieu terechtkomen. Ook de invloed op de klimaatverandering, schadelijkheid voor de mens en de aantasting van de ozonlaag nemen we in het onderzoek mee. Tijdens het onderzoek krijgt elk van de impactfactoren een waarde. Na analyse van deze waarden door een LCA-specialist volgt een conclusie over de daadwerkelijke milieu-impact van de verpakking.

Wanneer is een LCA nodig?

Als ontwikkelaar, producent, gebruiker of aanbieder van verpakkingen en disposables krijgt u er vroeg of laat mee te maken: de vraag wat de effecten van uw producten zijn op het milieu. Omdat ISO 14001 dit van u verlangt, omdat uw klanten duurzame keuzes willen maken of omdat u zelf een visie heeft op het milieu en onze toekomst.

Wat vertelt een LCA u?

De LCA-methode van The LCA Centre geeft u duidelijkheid en zekerheid over de gevolgen van uw producten voor het milieu. Daarbij zijn wij gespecialiseerd in verpakkingen. Wij weten hoe belangrijk functionaliteit, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, uitstraling en betaalbaarheid voor uw verpakking is en nemen dit in ons onderzoek mee. Zo krijgt u meer kennis en inzicht en kunt u gefundeerd verantwoorde keuzes maken.

Lees meer over de voordelen van een LCA.

Back To Top