skip to Main Content

Natuur & Milieu steunt de LCA-methode

De stichting Natuur & Milieu is een belangrijke partner van The LCA Centre. Samen met deze organisatie ontwikkelden wij de Life Cycle Assessment-methode voor het berekenen van de milieu-impact van verpakkingen en disposables. Natuur & Milieu staat volledig achter de LCA-methode en heeft hier haar goedkeuring aan gegeven.

Voor The LCA Centre is de steun van de stichting Natuur & Milieu van grote waarde. Zij helpen ons om ons wetenschappelijke onderzoek een tastbare plek te geven in onze samenleving. Zo hebben we in 2015 samen de Eco Rating® ontwikkeld en die vervolgens toegepast op het merk Bright®.

De Eco Rating®

De Eco Rating is een overzichtelijk systeem voor het beoordelen van de milieu-impact van producten. Door op een schaal van 0 tot 5 sterren aan producten toe te kennen, tonen we duidelijk de resultaten van onze LCA-analyse. Hoe hoger het aantal sterren, hoe lager de milieubelasting van een verpakking of disposable.

Wij bepalen de Eco Rating met behulp van de LCA-methode. Tijdens een Life Cycle Assessment bekijken we de volledige levenscyclus van een product; van grondstofwinning via productie, transport en gebruik tot aan het levenseinde. Hierbij beoordelen we negentien milieu-impactfactoren zoals energieverbruik, waterverbruik, verzuring, overbemesting, smog, straling en allerlei soorten van vervuiling.

Disposables van Bright®

De disposables van het merk Bright® zijn na een uitgebreide LCA-berekening bewust samengesteld uit materialen die een lagere impact hebben op ons milieu. Alle borden, kommen, drinkbekers en roerstaafjes van Bright verdienen volgens de Eco Rating minimaal drie sterren. De producten van Bright zijn dan ook aantoonbaar minder milieubelastend.

Door de Eco Rating toe te passen op de disposables van het merk Bright, scheppen we duidelijkheid over de precieze milieu-impact van deze producten. De Eco Rating wordt door Bright duidelijk op de verpakkingen getoond. Zo helpt Bright de consument om bewuste keuzes te maken. Bright wordt onder andere verkocht door Depa Disposables B.V. en Paardekooper Verpakkingen BV, beide onderdeel van de PACOMBI GROUP.

Wie is Natuur & Milieu?

Natuur & Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een duurzame en gezonde wereld. Samen met bedrijven, overheden en organisaties werkt de stichting aan praktische en relevante oplossingen op het gebied van gezond voedsel, schone energie en slimme mobiliteit. De stichting Natuur & Milieu ondersteunt creatieve projecten en campagnes die ditzelfde doel nastreven. De LCA-methode is zo’n project.

Lees alles over Natuur & Milieu op hun website.

Back To Top