skip to Main Content

Duidelijkheid over de milieu-impact van uw verpakkingen

We voelen met zijn allen de groeiende verantwoordelijkheid voor onze aarde. We denken na over onze milieuvoetafdruk, duurzaamheid en de milieu-impact van de producten die we gebruiken. Als ontwikkelaar of leverancier van verpakkingen plaatst dit u voor interessante dilemma’s. Want hoe voldoet u aan alle eisen voor een goede verpakking en maakt u tevens de juiste keuze voor het milieu? Het onafhankelijk onderzoek en advies van The LCA Centre geeft u inzage in, en zekerheid over de milieu-impact van uw verpakkingen. Zo bent u klaar voor de toekomst!

Ben ik wel goed bezig?

Consumenten, partners, aandeelhouders, klanten, belangenorganisaties en medewerkers worden steeds bewuster. Steeds vaker letten zij bij een aanschaf op de mate van duurzaamheid. Niet alleen van het product, maar ook van de verpakking. Om verantwoorde keuzes te kunnen maken, willen zij duidelijkheid over de impact van uw producten en verpakkingen op ons milieu. En uzelf waarschijnlijk ook.

De kans is groot dat u zich weleens afvraagt:

  • Is wat ik over mijn verpakkingen roep wel correct?
  • Kies ik voor PET of voor glas?
  • Haal ik mijn producten met de boot uit China of liever om de hoek?
  • Met welke trends ga ik mee?
  • Ben ik wel goed bezig met mijn verpakkingen?
  • Ga ik voor karton of voor plastic?
  • Hoe kan ik mijn verpakkingen verbeteren of verduurzamen?

Op al deze en meer vragen kan The LCA Centre u een duidelijk en wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven.

Wij maken het concreet

Als gespecialiseerd onderzoekscentrum doet The LCA Centre in zijn eigen laboratorium gefundeerd en onafhankelijk onderzoek naar de milieuvoetafdruk van uw verpakkingen. Wij onderzoeken het materiaal en de functionaliteit en komen met heldere, meetbare resultaten. Geen vaagheden of aannames meer; onze conclusies zijn concreet, zonneklaar en wetenschappelijk onderbouwd. Daar kunt u op vertrouwen en uw strategie op voortbouwen.

De basis voor verantwoorde keuzes

De resultaten van ons onafhankelijke onderzoek vertellen u precies wat de milieu-impact van uw verpakking is. U heeft nu de juiste informatie en bewijzen in huis om milieuvragen over uw producten te beantwoorden en weloverwogen verantwoorde keuzes te maken. Voor PET of glas bijvoorbeeld, voor plastic of papier, of voor het formuleren en uitdragen van een betrouwbare milieuclaim op uw verpakkingen.

Extra verkoopargument voor uw product

Bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk vinden, laten vaak een levenscyclusanalyse uitvoeren op hun verpakkingen. U mag immers niet zomaar iets over uw producten roepen. Dankzij ons onderzoek kunt u uw klanten betrouwbare informatie geven. Een pluspunt voor uw verpakking kan dan een extra verkoopargument voor uw product zijn.

Advies over kostenbesparing en eco-innovatie

LCA is een belangrijk hulpmiddel bij eco-innovatie. Vaak blijkt een lagere milieu-impact namelijk ook de kosten te verlagen. Met ons advies kunt u gerichte maatregelen nemen waar de meeste impact en vaak ook de meeste kosten worden veroorzaakt. Zo kan een andere grondstof, een andere leverancier of een kleine aanpassing in de productiemethode u soms een flinke kostenbesparing opleveren.

Advies over milieuclaims

U mag niet zomaar een milieuclaim over een product of verpakking afgeven. Misleiding kan door de Reclame Code Commissie worden bestraft en komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. The LCA Centre helpt u daarom bij het formuleren van gefundeerde en betrouwbare milieuclaims. Juist omdat u zelf eindverantwoordelijk blijft, is het prettig dat wij u adviseren over wat u wel en niet kunt concluderen uit de resultaten van ons onderzoek.

Klaar voor de toekomst

Het LCA-onderzoek van The LCA Centre geeft u zekerheid over de effecten van uw verpakkingen op het milieu. Het geeft u ook de zekerheid dat u verantwoorde keuzes maakt, de zekerheid dat uw kosten beheersbaar blijven en de zekerheid dat uw milieuclaims gegrond zijn. Zekerheid voor uzelf, uw partners, uw medewerkers en uw klanten. Zo bent u klaar voor de toekomst!

Back To Top